Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Στη Σύρο το Γ΄ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο
Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών ιδρύθηκε το 1958 και εκδίδει το επιστημονικό περιοδικόΕπετηρίς Κυκλαδικών Μελετών, με θέματα που αφορούν στα νησιά των Κυκλάδων. Μετά από την επιτυχή διοργάνωση δύο Διεθνών Κυκλαδολογικών Συνεδρίων, το 1991 στην Άνδρο και το 1995 στη Θήρα, που έχουν δημοσιευθεί σε τόμους της Επετηρίδας, αποφάσισε τη διοργάνωση του Γ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου στην Ερμούπολη της Σύρου, από 25 έως 29 Μαΐου 2016.
 Τίτλος του συνεδρίου «Οι Κυκλάδες στη διαχρονία: Χώρος-Άνθρωποι».
Οι προτεινόμενες Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου είναι:
• Περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές (γεωλογία, γεωαρχαιολογία, χλωρίδα, πανίδα παλαιοβοτανολογία, φυσική ανθρωπολογία, διατροφή, υγεία κ.λπ.)
• Αρχαιολογία: νέες έρευνες στις Κυκλάδες, ειδικές μελέτες για τη Σύρο.
• Συντήρηση, αναστήλωση, διαχείριση αρχαιοτήτων, μνημείων και μουσείων.
• Αρχιτεκτονική-Οικισμοί.
• Ιστορία- Δημογραφία
.
• Φιλοσοφία-Λογοτεχνία- Πνευματική Ζωή-Τέχνες
.
• Οικονομία, Μεταφορές, Επικοινωνία, Πόροι και Εμπορικά δίκτυα.
• Κοινωνική Ανθρωπολογία, Λαϊκός πολιτισμός, Κοινωνία, Δίκαιο: ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές.
H Εταιρεία απευθύνεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και προσκαλεί Έλληνες και ξένους επιστήμονες να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, το οποίο απευθύνεται τόσο στους ειδικούς όσο και στο ευρύ κοινό. Σε περιπτώσεις πολλών ανακοινώσεων από τους ίδιους εισηγητές, η Επιστημονική Επιτροπή θα κρίνει και θα επιλέξει τις προφορικές ανακοινώσεις και τις ανακοινώσεις τοίχου.
Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Οι προφορικές ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών και είναι δυνατόν να συνοδεύονται με ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (σε αρχεία .ppt). Επιτοίχιες αναρτημένες σύντομες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές, πέραν των προφορικών ανακοινώσεων, με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα ανακοινωθούν σε επόμενη εγκύκλιο.
Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν παρουσιαστεί σε άλλη επιστημονική εκδήλωση ή δημοσιευθεί σε άλλα επιστημονικά περιοδικά με τη συγκεκριμένη μορφή.
 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως σύνεδροι με ανακοίνωση (προφορική ή αναρτημένη) θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένο το Δελτίο συμμετοχής με τον τίτλο της εισήγησης, το όνομα και την ιδιότητά τους, καθώς και περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2015 ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Φερών 7, 10434 Αθήνα 
και σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info.ekyklamel@gmail.com.
Όλες οι επιστημονικές ανακοινώσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή καθώς και από σώμα ανεξάρτητων κριτών. Η Οργανωτική Επιτροπή με νέα εγκύκλιό της, μετά από τη διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης των υποβληθεισών εισηγήσεων, θα ανακοινώσει τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του συνεδρίου. Τα Πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε επόμενο τόμο της Επετηρίδας.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των άρθρων: 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: