Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Το προς έγκριση Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Άνδρου για το 2015

Στην συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου  Άνδρου  μεταξύ των άλλων θεμάτων θα παρουσιαστεί για έγκριση και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Άνδρου για το 2015