Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Η Μαρία Λαμπριάδου περπατά και φωτογραφίζει...και όταν περπατά στους Μπαξέδες φωτογραφίζει τα νερά του ποταμούκαι όταν περπατά  στ' Απροβάτου, τη δύση.
Δεν υπάρχουν σχόλια: