Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

το Βίντεο του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2015


Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2015:

1. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για υπηρεσίες δεματοποίησης απορριμμάτων.

2. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου

3. Προμήθεια οργάνων γυμναστικής & επιστημονικού εξοπλισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου

5. Επικαιροποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Άνδρου

6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, μεταφορών.

7. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών.

8. Αίτημα DIGEA Α.Ε. από το 00:50 :2

9. Αποδοχή ποσού από το Τ.Π.Δ.

10. ΧΥΤΥ Ν. Άνδρου από τοχρονικό σημείο: 1:29:10

11. Γνωμοδότηση επί της εγκατάστασης αιολικού πάρκου στη ΒΑ Άνδρο από : 3:40:15

http://www.sousoudis.gr/index.php/dimotika-symvoylia/item/128-dimotiko-symvoylio-26-02-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: