Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Για το θέμα των προσλήψεων στον Παιδικό Σταθμό Μπατσίου..

Με αφορμή ανάρτηση σε ιστοδελίδα
που έγινε σχετικά με τον παιδικό σταθμό Μπατσίου
 η Πρόεδρος  Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου,  Μαρία Βασιλοπούλου αναφέρει:

Με το υπ’ αρ.6893/1600-03/02/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα:
 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 
στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης»,
 όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς έπρεπε να προχωρήσουν είτε σε ανανέωση των συμβάσεων των εποχιακών τους υπαλλήλων είτε σε προκήρυξη νέων θέσεων για την κάλυψη των αναγκών τους το έτος 2014.
Αναφέρεται σε αυτό το σημείο, ότι οι εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια 12 μηνών (όσο διαρκεί δηλαδή η λειτουργία στου Παιδικού Σταθμού στα πλαίσια του σχολικού έτους). Με την πάροδο αυτού του διαστήματος η σύμβαση αυτομάτως λήγει.
Κατόπιν λοιπόν του ανωτέρω εγγράφου επιδόθηκε πρόσκληση στις 03/02/2014 στα μέλη του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης, το οποίο συνεδρίασε στις 07/02/2014 και εντός των θεμάτων υπήρχε και ο προγραμματισμός των προσλήψεων εποχιακού προσωπικού έτους 2014.
Αφού αναγνώστηκε το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου από την Πρόεδρο, χωρίς εισήγησή της, κλήθηκαν τα μέλη να αποφασίσουν για την ανανέωση των συμβάσεων των ήδη εργαζομένων στον Παιδικό Σταθμό ή την προκήρυξη νέων θέσεων.
Μετά από διαλογική συζήτηση και κατάθεση απόψεων στην τελική ψηφοφορία τέσσερα (4) μέλη έναντι τριών (3) ψήφισαν την προκήρυξη νέων θέσεων με τη βασική θέση ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν ημερομηνία λήξεως και ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία και σε άλλους ενδιαφερόμενους μακροχρόνια ανέργους να συμμετάσχουν στη διαδικασία της προκήρυξης.
Από την άλλη τα μέλη που ψήφισαν αρνητικά, υποστήριξαν ότι πρέπει να ανανεωθούν οι συμβάσεις των ήδη εργαζομένων στον Παιδικό Σταθμό.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας των μελών τοποθετήθηκε και η Πρόεδρος η οποία ψήφισε υπέρ της προκήρυξης νέων θέσεων.
Στη συνέχεια στάλθηκε η απόφαση του Δ.Σ. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, από την οποία λάβαμε την έκθεση που απεστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών για την προκήρυξη των θέσεων του Παιδικού Σταθμού Μπατσίου. Από τη στιγμή που θα λάβουμε την έγκριση του Υπουργείου , θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της Επιχείρησης εκ νέου με σκοπό τον καθορισμό των όρων της προκήρυξης ακολουθώντας τις νόμιμες διατάξεις που ισχύουν για αυτή τη διαδικασία.
 Σε καμία περίπτωση δε, δεν αποκλείονται οι ήδη εργαζόμενες από τον διαγωνισμό, ώστε να υποβάλλουν αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 Ερχόμενη λοιπόν στην ανάρτηση που κάνατε στη σελίδα σας, αυτό που είναι απορίας άξιον, είναι ο τρόπος που παρουσιάσατε το θέμα υπονοώντας πράξεις και σκέψεις που σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν την αλήθεια.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Επιχείρησης έχουν κάθε δημοκρατικό δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν κατευθύνονται, δεδομένου ότι πρόκειται για ενήλικες σκεπτόμενους πολίτες.
 Αξιοσημείωτο είναι επίσης , ότι στρέφεστε ενάντια του Δήμου για μία ενέργεια που αφορά ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.), που έχει δική του διοίκηση και η οποία προήλθε έπειτα από επιλογή με ψηφοφορία του Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου στο οποίο εσείς ο ίδιος, άλλα και οι υπόλοιποι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που παρευρεθήκατε, ψηφίσατε θετικά.
Αλήθεια, πόσο δημοκρατική είναι η πρότασή σας να «ξηλώνονται» τα μέλη της διοίκησης ενός Νομικού Προσώπου για μία νόμιμη απόφαση που έλαβαν;
Επίσης, το δημοκρατικό δικαίωμα οποιουδήποτε επιθυμεί να προσβάλει την εν λόγω απόφαση το γνωρίζετε; Τέλος, είναι επίσης απορίας άξιον πώς χρησιμοποιείτε μία δημοκρατική διαδικασία ανοιχτής ψηφοφορίας ενός Δ.Σ. που αποτελείται κυρίως από πολίτες, για να στραφείτε ενάντια στον Δήμο Άνδρου, ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ελέγχει τις αποφάσεις του Νομικού Προσώπου.
 Είναι προφανής ο σκοπός να επωφεληθείτε λόγω των επικείμενων δημοτικών εκλογών. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ίσως είναι πιο ωφέλιμο κάποιος να προβάλλει το έργο του, τις προτάσεις του και τις προσπάθειες που κάνει για το καλό του τόπου μας και όχι να κάνει τρόπο ζωής την παραπληροφόρηση ή τη συκοφαντία των άλλων.
Μετά τιμής.
 Βασιλοπούλου Μαρία
 Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης, Κοινωνικής Προστασίας, 
 Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου