Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Οι «Φίλοι Καϊρείου Βιβλιοθήκης» καλούνται σε Γενική Συνέλευση


 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου «Φίλοι Καϊρείου Βιβλιοθήκης» καλεί τα μέλη σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 16 Αυγούστου και, αν δεν υπάρξει απαρτία, σε επαναληπτική την Κυριακή 23 Αυγούστου 2015 και ώρα 11.00 στο κτίριο Κυδωνιέως της Καϊρείου Βιβλιοθήκης στη Χώρα Άνδρου με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη.

1.     Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2012-2015
2.     Οικονομικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2012-2015
3.     Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.     Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης
5.     Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2018

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο είτε για την Εξελεγκτική Επιτροπή παρακαλούνται  να το γνωστοποιήσουν στο γραφείο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης,
υπ’ όψιν της κας Μαρίας Χαλά, τηλ. 22820-22262 
έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015, ώρες 10.00 – 14.00

                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: