Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Γενική Συνέλευση Συλλόγου Φίλων Καϊρείου Βιβλιοθήκης


Καλούνται τα μέλη του νέου συλλόγου σε έκτακτη γενική συνεύλεση την Τρίτη 31 Ιουλίου και εφόσον δεν υπάρξει απαρτία την Τετάρτη 8 Αυγούστου στις 7 μ.μ. στο προαύλιο της οικίας Σπύρου & Ζουσσάρας Πολέμη στην Μεσσαριά. Τα θέματα της Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
1. Αναγόρευση της Σάντρας Καμπάνη ως επίτιμου προέδρου του Συλλόγου.
2. Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης για αναγόρευση του Γιάννη Κωστόπουλου ως επίτιμου μέλους του Συλλόγου.
3. Τακτοποίηση των συνδρομών των μελών.
4. Επαναπροσδιορισμός συνδρομής εκπαιδευτικών και σπουδαστών.
Πριν από την έναρξη της Συνέλευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής όσοι επιθυμούν να περιληφθούν στον Σύλλογο.

Μετά το τέλος της Συνέλευσης θα ακολουθήσει μικρό μουσικό πρόγραμμα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: