Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας της Ι. Μ. Σύρου
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β’ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής κατάταξης υποψηφίων.
Οι προσληπτέοι οφείλουν μέχρι Παρασκευή 14 Ιουλίου, να προσέλθουν στα γραφεία του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου Ομήρου 8 Ερμούπολη, (9:00 – 14:00) και να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας,
προσκομίζοντας σε φωτοτυπία τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ.
Οι Πίνακες κατάταξης αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ το οποίο ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών της επιλογής του προσωπικού που θα προσληφθεί, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης, καθώς και την εξέταση των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν υποβάλλουν οι συμμετέχοντες.
Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ 14307, Τ.Κ 11510) με συστημένη επιστολή, μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουλίου .
Σημαντική σημείωση: Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας που δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για τις θέσεις εργασίας που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στο διαγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: