Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση στα εγκαίνια της Έκθεσης: Βυζαντινή τέχνη με σύγχρονη ματιά

῾Η Ραλλοὺ Κούση καὶ ἡ Αἰκατερίνη Μωραΐτη

σ ᾶ ς   π ρ ο σ κ α λ ο ῦ ν

στὰ ἐγκαίνια

τῆς ῎Εκθεσης ῾Αγιογραφίας

Βυζαντινὴ τέχνη μὲ σύγχρονη ματιά

τὴν Παρασκευὴ 31 ᾽Ιουλίου 2015 στὶς 9.00 τὸ βράδυ

(στὴν αἴθουσα δίπλα στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, Γαύριο ῎Ανδρου)

῾Η παρουσία σας θ’ ἀποτελέσει ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ ἐμᾶς.

Διάρκεια  ἔκθεσης:
31 Ιουλίου - 15 Αυγούστου


Δεν υπάρχουν σχόλια: