Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Ξεκινούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Άνδρου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
(ΚΔΒΜ)
Δήμου Άνδρου
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Άνδρου, για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.
Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενήλικες πολίτες, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται, παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2) θεματικές ενότητες. Η κατάταξη στα τμήματα που θα υλοποιηθούν, θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, έπειτα από επεξεργασία των αιτήσεων και βάσει της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Η αίτηση θα παραλαμβάνεται από τα κατά τόπους ΚΕΠ και εκεί θα παραδίδεται.
Δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση συμμετοχής, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Πληροφορίες:
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ Άνδρου:  Λασκαρώ Στρατή, 2282360227

ΚΕΠ ΑΝΔΡΟΥ,   2282360220-1, 2282360209

ΚΕΠ ΚΟΡΘΙΟΥ  ,2282360320, 2282360322, 2282360326

ΚΕΠ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, 2282041848

Δεν υπάρχουν σχόλια: