Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης " Ανδριακη Ενότητα"

ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δημοτική Παράταξη της ΑΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του 'Άρθρου 66 , παρ. 3 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί Δημοτικών Παρατάξεων.
3. Την Αριθ. Πρωτ.30565/6.8.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟ: 43 του Υπουργείου Εσωτερικών περί Ορκωμοσίας των αιρετών των ∆ήµων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων (∆ηµοτική Περίοδος: 1ηΣεπτεµβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)
4. Τις εισηγήσεις των δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης “ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” καθώς και τις τοποθετήσεις όλων των αιρετών της παράταξης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. Ν.3852/2010 ύστερα από εκλογή και ομόφωνη απόφαση των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Θεολόγου.

Β) Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Βάμβουκας.

Γ) Αρμοδιότητες Χωρικές των δημοτικών συμβούλων της Παράταξης:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Άνδρου και Τοπικές Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Άνδρου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Βάμβουκας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Τοπικές Κοινότητες: Αμμολόχου, Μακροταντάλου, Φελλού, Βιταλίου, Άνω Γαυρίου, Γαυρίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραντζέσκος Αθανασίου
Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου και Τοπικές Κοινότητες: Άρνης, Κατακοίλου, Απροβάτου, Παλαιόπολης, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αθηνά Μακρή
                    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ
Τοπικές Κοινότητες: Κοχύλου, Παλαιοκάστρου, Συνετί, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τηνιακός
Τοπικές Κοινότητες: Όρμος, Πίσω Μεριά, Καππαριά, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ειρήνη Πανταζή

Δ) Θεματικές Αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβούλων και των εκλεγμένων Αντιπροσώπων και Τοπικών Συμβούλων στα Θεσμικά Όργανα του Δήμου:

Οικονομική Επιτροπή: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Θεολόγου και Δημήτριος Τηνιακός με αναπληρωτές τους κ.κ. Φραντζέσκο Αθανασίου, Ειρήνη Πανταζή
ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού: Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ειρήνη Πανταζή με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Θεολόγου
Σχολικές Επιτροπές:
Πρωτοβάθμια Εκπ/ση: o Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραντζέσκος Αθανασίου με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ειρήνη Πανταζή
Δευτεροβάθμια Εκπ/ση: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τηνιακός με αναπληρωτή τον κ. Εμμανουήλ Βάμβουκα
Επιτροπή Τουρισμού: H Δημοτική Σύμβουλος κ. Αθηνά Μακρή με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Θεολόγου
Πολιτική Προστασία: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τηνιακός με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φραντζέσκο Αθανασίου
Αναπτυξιακή Εταιρεία Άνδρου: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Θεολόγου με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τηνιακό
Λιμενικό Ταμείο: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραντζέσκος Αθανασίου με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τηνιακό
Δημόσια Έργα – Πολεοδομία – Χωροταξία: Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Νικόλαος – Καπετάν Θεολόγου, Δημήτριος Τηνιακός με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ειρήνη Πανταζή.
Πρωτογενής Τομέας – Συνεταιρισμοί – Ανάπτυξη – Απασχόληση - Καταστήματα: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραντζέσκος Αθανασίου με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κ. Αθηνά Μακρή

Ε) Οι εκλεγμένοι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Αμμολόχου, Μακροταντάλου, Φελλού, Βουρκωτής και Κοχύλου θα ασκούν όλα τα καθήκοντα που προβλέπει για την υπηρεσία τους προς την κοινωνία που τους εξέλεξε σε θέση διοίκησης και ευθύνης ο Αυτοδιοικητικός Νόμος, υπακούοντας αποκλειστικά στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους με γνώμονα αποκλειστικά την ελεύθερη συνείδησή τους και τις αρχές της ΑΝΔΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

ΣΤ) Οι εκλεγμένοι Τοπικοί Σύμβουλοί μας σε όλες τις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες θα ασκούν τα καθήκοντα μειοψηφίας που τους ανέθεσαν οι τοπικές κοινωνίες, παίρνοντας μέρος  στις συνεδριάσεις των οργάνων που συμμετέχουν και ασκώντας αποκλειστικά καθήκοντα ελέγχου των οργάνων Διοίκησης. Θα προτείνουν για τα θέματα που συζητούνται στα συλλογικά όργανα τις θέσεις της ΑΝΔΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, όπως θα διατυπώνονται εγκαίρως από τα συλλογικά όργανα της Παράταξης και θα εξειδικεύονται, αν παραστεί ανάγκη, από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Παράταξης.

Ζ) Την όλη ευθύνη για την παρουσία της ΑΝΔΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στα συλλογικά όργανα του Δήμου και κυρίως στην τοπική κοινωνία και στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του νησιού μας θα την έχουν τα συλλογικά όργανα, ο επικεφαλής και ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις διατυπωμένες δημόσια Αρχές μας που βασίζονται στην Δημοκρατική διακυβέρνηση και την Ενότητα.


Άνδρος, 21 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
“ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ


3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΤΟΛΙΠΟΝ φεύγοντας απω την ανδρο μαι λίγη στενοχωργια. Διότι απω Πέρση δεν είδα κανενα κενουργιο έργο Μαλον ΠΟΛΗ χειρότερα απω το περασμένο χρόνο ..Χοματοδρομη προς ολλες της κατεφθισης χάλια ΠΑΡΚΙΝΚ. Στην χώρα χάλια σκουπίδια .παλια λεωφορια του μανουσου παρατημένα αφτωκινητα.παρατιμενα. ΠΙΣΤΕΒΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΕΧΩΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΙΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ.ΘΖ ΝΥ.

Ανώνυμος είπε...

Για «δημοκρατικό έλλειμμα» και “λουδοβίκεια αντίληψη” της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, κάνει λόγο ο επικεφαλής της παράταξης «Η Άνδρος της Ζωής μας», με αφορμή την πρώτη συνεδρίαση όπου πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των εκπροσώπων στην Π.Ε.Δ. Κυκλάδων.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του συνδυασμού, η παράταξη «Ανδριακή Ενότητα κατά την διάρκεια της διαδικασίας δεν πρότεινε κανένα μέλος από την ελάσσονα μειοψηφία, ενώ παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις περί αναλογικότητας και ισονομίας έτρεξαν να προλάβουν όλες τις θέσεις.
Ο συνδυασμός του κ. Γιάννη Καπάκη θέτει μεγάλα ερωτηματικά για τη διαφάνεια της Οικονομικής Επιτροπής ενώ κάνει σαφές πως κάθε περίπτωση, δεν θα σταθεί κανένα εμπόδιο ώστε να έχουν υπεύθυνη συμπεριφορά και να κάνουν όσα ενισχύουν τις διαφανείς διαδικασίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του συνδυασμού «Η Άνδρος της Ζωής μας» έχει ως εξής:
Ως γνωστό στις 7 Σεπτέμβρη 2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση με θέματα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Μελών Οικονομικής Επιτροπής και την εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Άνδρου στην Π.Ε.Δ. Κυκλάδων.
Η διαδικασία η οποία ήταν αυστηρώς προσδιορισμένη ξεκίνησε με την εκλογή του προεδρείου και ακολούθησε η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και η εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Άνδρου στην Π.Ε.Δ. Κυκλάδων. Σύμφωνα με το νόμο η αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα σε κοινό ψηφοδέλτιο είχαν δικαίωμα να εκλέξουν δύο μέλη στην οικονομική επιτροπή και ένα ως εκπρόσωπο στην Π.Ε.Δ. Κυκλάδων με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη, συνολικά δηλαδή έξι θέσεις εκπροσώπησης.
Όπως ήταν φυσικό, περιμέναμε από τη μείζονα αντιπολίτευση, η οποία προεκλογικά εμφανίζονταν ως ευαγγελιστής της αναλογικότητας, της ισονομίας και της ίσης συμμετοχής σε όλα τα όργανα του Δήμου, να προτείνει στο συνολικό αριθμό των υποψηφίων και δύο μέλη από την ελάσσονα.
Φαίνεται όμως, ότι όλα ξεχάστηκαν μονομιάς και έπραξαν το εντελώς αντίθετο. Έτρεξαν να προκάμουν, να προλάβουν, να καταλάβουν όλες τις θέσεις… γρήγορα, καθώς είχαν την πλειοψηφία, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη πρόνοιας από τον ίδιο το νόμο.
Αναρωτιόμαστε… Μήπως κατά την μείζονα αντιπολίτευση δεν χρειάζεται να υπάρχει η ελάσσονα; Εάν ΟΧΙ, γιατί αυτό το «δημοκρατικό έλλειμμα» και η “λουδοβίκεια αντίληψη”;
Μήπως δε θέλουν να γνωρίζουμε εμείς τι γίνεται στην οικονομική επιτροπή; Εάν και πάλι ΟΧΙ, τότε γιατί και τα δύο μέλη να προέρχονται μετ” επιτάσεως από τη μείζονα;
Σε κάθε περίπτωση, αυτό εμάς δεν θα μας εμποδίσει να έχουμε υπεύθυνη συμπεριφορά και να κάνουμε όσα ενισχύουν τις διαφανείς διαδικασίες.
Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι προτεραιότητά μας είναι το συμφέρον της Άνδρου και ότι θα είμαστε συναινετικοί σε ό,τι θετικό γίνεται και αρνητικοί σε ό,τι υπονομεύει τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του Δήμου και πρωτίστως σε ό,τι βλάπτει το νησί μας και τους πολίτες.

Ανώνυμος είπε...

Εγω ξερο ένα πράγμα μας ΔΟΥΛΕΒΟΥΝ κανονικά και εμης τους χηροκροτουμε καθόμαστε και ακούμε της ΒΛΑΚΙΕΣ τους τα ψέματα τους .Μα γιατί θα μας δοσουν να φάμε .κιτατε γιρο σας ΟΛΛΑ αφτα τα χρονια τη έκαναν τίποτα για μας για τον ΕΑΦΤΟΤΟΥΣ πολλα ας μην τα λέμε αλλα Μαλον λιγω πολλη τα ξέρετε .κανετε ότι μποριτε μόνοι σας .ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΕΙΝΕ ΟΛΛΗ ΟΙ ΠΟΛΗΤΙΚΙ ΗΠΑΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΝ ΟΙ ΤΟ ΔΕΝ ΚΑΙ ΤΟΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑΜΑΣ.ΘΖ ΝΥ