Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ομιλία του Νίκου Βασιλόπουλου: "Η Κατάκοιλος και το φέουδό της"

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ώρα 8.00 μμ
Στην πλατεία της Κατακοίλου 
Παρουσίαση από τον αρχιτέκτονα-ερευνητή Νίκο Βασιλόπουλο 
της Β΄ έκδοσης του βιβλίου του. 
Κύριο θέμα ομιλίας: η Κατάκοιλος και το φέουδό της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: