Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Άνδρου για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 14/09 έως και Παρασκευή 09/10 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Άνδρου για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά.
Παρακάτω επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου και η ανακοίνωση του ΚΔΒΜ Άνδρου.
Οι αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες και θα γίνονται δεκτές, στο Γραφείο του ΚΔΒΜ Άνδρου, κτίριο παλαιού δημαρχείου 2ος ορ. και στα ΚΕΠ Χώρας, Υδρούσας, Κορθίου.


 Οι θεματικές ενότητες:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25Ω
1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω
1.3. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25Ω
1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω
1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω
1.7. Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25Ω
1.8. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25Ω
1.9. Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25Ω
1.10. Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25Ω
1.11. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25Ω
1.12. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25Ω
2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25Ω
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50Ω
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25Ω
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας  50Ω
3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50Ω
3.8      Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25Ω

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25Ω
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25Ω
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50Ω
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω
4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω
4.13    Βασικά Αγγλικά (Α1) 50Ω
4.14    Βασικά Αγγλικά (Α2 ) 50Ω
4.17    Βασικά Γερμανικά (Α1) 50Ω
4.18    Βασικά Γερμανικά (Α2) 50Ω

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής  25Ω
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25Ω
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25Ω
5.4 Διαχείριση χρόνου 25Ω
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25Ω
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25Ω
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50Ω
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25Ω

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.1 Ιστορία της Τέχνης 25Ω
6.3 Φωτογραφία 25Ω
6.7 Εργαστήρι μουσικής 50Ω

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 

7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
8.1       Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25Ω
8.2       Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες 25Ω
8.3       Εθελοντισμός: Σεισμοί 25Ω
8.9       Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25Ω
8.23 Εβραϊκή Γλώσσα για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω
8.31    Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25Ω
8.37    Εξαρτήσεις και πρόληψη 15Ω
8.40    Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας  25Ω
8.50 Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί 50Ω
8.56    Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία  που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10Ω

Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στο γραφείο του ΚΔΒΜ Δήμου Άνδρου, Κτίριο Παλαιού Δημαρχείου 2ος όροφος, Χώρα Άνδρου και στα ΚΕΠ Χώρας, Κορθίου, Υδρούσας.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Περισσότερα:
https://www.facebook.com/kdvmandrou
Επίσης αιτήσεις γίνονται δεκτές και ηλεκτρονικά στο: kdvm925@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: