Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

Στην ομιλία του Νίκου Βασιλόπουλου "Χώρα-Κάτω Κάστρο"


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το  Σάββατο 6 Ιουνίου 2015, η ομιλία του αρχιτέκτονα-ερευνητή κ. Νίκου Βασιλόπουλου με θέμα "Χώρα-Κάτω Κάστρο", που διοργανώθηκε από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Άνδρου.


Μετά το τέλος του πρώτου μέρους της ομιλίας που αφορούσε την περίοδο της Λατινοκρατίας στο Κάτω Κάστρο, τον διαχωρισμό της Άνδρου σε 12 φέουδα, τους πύργους των αρχόντων και τις δίκογχες εκκλησίες όπου λατρεύονταν καθολικισμός και ορθοδοξία, την κοινωνική διαστρωμάτωση της εποχής και τα συμφέροντα που είχαν σαν αποτέλεσμα την εναλλαγή των κατακτητών προς το τέλος της μακράς αυτής περιόδου, ακολούθησαν πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το κοινό.


Το δεύτερο μέρος μας μετέφερε κάποιους αιώνες μετά, καταδεικνύοντας πώς οι νέες συνθήκες εργασίας και η στροφή προς την ναυτιλία, ιδιαίτερα μετά το τέλος του 19ου αιώνα με την ανάπτυξη της ατμοκίνητης ναυτιλίας, οδήγησαν στην αλλαγή της κοινωνικο-οικονομικής ταυτότητας των κατοίκων και στην εμφάνιση αστικών κατοικιών μέσα σε ένα νησιωτικό περιβάλλον.
Καταρρίφθηκε ο μύθος του "καπετανόσπιτου" και μάθαμε πώς δημιουργήθηκε η σημερινή εικόνα της Χώρας, οικιστικά και πολεοδομικά από τους Ανδριώτες ναυτικούς που ήθελαν να ζουν σαν αστοί.


Ευχαριστούμε και πάλι τον κ. Νίκο Βασιλόπουλο για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εμπεριστατωμένες πληροφορίες που μας μετέδωσε καθώς και για τη συνεχή του έρευνα σε θέματα ιστορικού και αρχιτεκτονικού περιεχομένου που αφορούν την Άνδρο.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον κ. Δημήτρη Λάσκαρη, Αντιδήμαρχο Άνδρου για την παρουσία του και την προσφορά των νοστιμότατων αμυγδαλωτών που μας γλύκαναν στο τέλος της ομιλίας, τον Δήμο Άνδρου για την παραχώρηση του χώρου καθώς και όλους όσους παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας!
 η Υπεύθυνη του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Άνδρου
Λασκαρώ Στρατή

Δεν υπάρχουν σχόλια: