Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση των επιχειρήσεων του Δήμου Άνδρου σε ημερίδα
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» την οποία αποτελούν το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΚΟ (συντονιστής εταίρος), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων και το Κ.Ε.Κ. Επίκεντρον Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων»,

Προσκαλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και εδρεύουν στο Δήμο Άνδρου

στην Ημερίδα που διοργανώνει με θέμα «Οφέλη των Επιχειρήσεων Από Την Πρόσληψη Ανέργων του Προγράμματος ΤΟΠΣΑ (Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση)».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου.

Στόχος της Ημερίδας η οποία πραγματοποιείται επ΄ ευκαιρία της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση, αποτελεί η ενημέρωση για τις δράσεις της Πράξης και τα οφέλη των επιχειρήσεων από την πρόσληψη των ωφελουμένων ανέργων του Προγράμματος ΤΟΠΣΑ.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι κάτοικοι του Δήμου Άνδρου οι οποίοι λαμβάνουν:
  Συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να διερευνήσουν και να αποσαφηνίσουν τους στόχους τους, τις ικανότητες τους καθώς και τα εργασιακά και επιχειρηματικά ενδιαφέροντα τους.
  Επιπρόσθετη επιμόρφωση και δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματός τους στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που παρακολουθούν και της πρακτικής άσκησης που κάνουν σε επιχειρήσεις.

Προσφέροντας εργασία στους ανέργους οι επιχειρηματίες:
  Βελτιώνουν την επιχείρησή τους γιατί προσλαμβάνουν καταρτισμένο προσωπικό με πρόσθετα προσόντα και γνώσεις.
  Συμβάλουν στην εξέλιξη της οικονομίας του νησιού τους.
  Προωθούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη της επιχείρησής τους.
  Προβάλλονται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Πράξης (http://www.cycladespartnership.gr).
  Συμμετέχουν σε θεματικά εργαστήρια για την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθώς και για θέματα απασχόλησης.

Η Πράξη εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β’
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: