Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΚΠΕ Κορθίου: « Ανθρώπινες παρεμβάσεις: παραδείγματα αειφορικής διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον»


Το ΚΠΕ Κορθίου σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε, Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε Νομού Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Έργου
 « Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον & την Αειφορία στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου»
 πρόκειται να πραγματοποιήσει στην Άνδρο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:
 « Ανθρώπινες παρεμβάσεις: παραδείγματα αειφορικής
 διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον»,
το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2015,
 στην κεντρική αίθουσα παρουσιάσεων του ΚΠΕ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ 2015


15:30 – 16:00   Προσέλευση συμμετεχόντων, εγγραφές, χαιρετισμοί.

16:00 – 16:30   Παιχνίδι γνωριμίας -  ΚΠΕ Κορθίου.

16:30 – 16:45   Παρουσίαση προγραμμάτων του ΚΠΕ Κορθίου.
                            Άννα Κουκούτση – Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κορθίου και Νικόλαος Χαζάπης -
                            Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κορθίου.

16:45 – 17:00   Εισήγηση με θέμα: « Η τέχνη των ερωτήσεων και η σημασία τους στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μικρών και μεγάλων»
 Διαμαντή Χρυσάννα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε  Ν. Κυκλάδων,MFA.

17:00 – 18:00   Eργαστήριο με θέμα: «Οι λιθιές και τα κύματα χέρι με χέρι, μια                            πατούσα που σύναξε σοφία στην άμμο
                          – Ανακαλύπτουμε το  περιβάλλον με τη Συνείδηση του                                           παρελθόντος»
                          - Οι συμμετέχοντες σε δύο ομάδες-
                            Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.
                         
18:00 – 19:30   Επίσκεψη στον ταβλόμυλο της περιοχής Κορθίου. Παιδαγωγική                             ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.    

19:30 – 20:00   Διάλειμμα.

20:00 – 21:00   Συνέχεια του εργαστηρίου – εναλλαγή ομάδων. Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.
                         
21:00                 Δείπνο.
                                       ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2015
                                                     
 Α΄ Ομάδα
09:00 – 10:30   Εργαστήριο με θέμα: «Παίζοντας και αξιοποιώντας τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος και των ερωτήσεων μέσα στην ομάδα».
Διαμαντή Χρυσάννα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε  Ν.
                            Κυκλάδων,MFA.
                                                           
  Β΄ Ομάδα
09:00 – 10:30   Εργαστήριο με θέμα: «Η παλέτα της φύσης στην εκπαίδευση για το Περιβάλλον» Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.

10:30 – 13:30   Επίσκεψη σε πεδίο. Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κορθίου.

13:30 – 14:00   Επιστροφή στο ΚΠΕ – Γεύμα.

14:00 – 16:00   Εργαστήριο με θέμα: «Η φωτογραφία ως εκπαιδευτικό μέσο στην   Εκπαίδευση για την αειφορία». Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη
                           Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε Δυτικής Αττικής
και Γαλανοπούλου Νάντια, μέλος της Π.Ο του ΚΠΕ Ελευσίνας.)

                                                  ( Α΄ ΟΜΑΔΑ).

14:00 – 16:00   Εργαστήριο με θέμα: «Το περιβαλλοντικό μονοπάτι και η χαρτογράφηση του - πλαίσιο αναστοχασμού σχετικά με τις αρχές της αειφορικής
  Διαχείρισης στο φυσικό περιβάλλον».  Δημοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε Αθηνών και  Κύρδη Καλλιόπη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε Αθηνών.
                                                       (Β΄ ΟΜΑΔΑ).

16:00 – 16:30   Παρουσιάσεις εργασιών των ομάδων.

16:30 – 17:00   Αξιολόγηση-κλείσιμο σεμιναρίου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: