Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση του "Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Άνδρου" (2)


Το ΚΔΒΜ Άνδρου σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή από Δευτέρα 29/9/2014 έως και Παρασκευή 24/10/2014 για τις εξής θεματικές ενότητες μαθημάτων:1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.2.  Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω
1.3. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25Ω

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1  Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω
3.2  Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25Ω
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25Ω
4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1  Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25ΩΘα ακολουθήσουν ανακοινώσεις και για άλλες θεματικές ενότητες κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εκπαιδευομένου και σε ηλεκτρονική μορφή, στη σελίδα του Δήμου Άνδρου http://news.andros.gr/?p=1912 και στο https://docs.com/W9RC 
Τα τμήματα που θα συγκροτηθούν με τη συμμετοχή 8 ατόμων και άνω.


Δεν υπάρχουν σχόλια: