Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Δηλώστε συμμετοχή στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Άνδρου.

Η λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απαιτεί τη συμμετοχή τουλάχιστον 8 ατόμων ανά τμήμα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Άνδρου συνεχίζονται.
Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας (8 άτομα και άνω) ώστε να δημιουργηθούν τα τμήματα.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΔΒΜ είναι δωρεάν και απευθύνονται σε όλους τους πολίτες κάθε ηλικίας (18 και άνω), μορφωτικού επιπέδου, εργασιακής κατάστασης και εθνικότητας.
Τα θεματικά πεδία και οι επιμέρους ενότητες που προσφέρονται είναι:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25Ω
1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω
1.3. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25Ω
1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω
1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω
1.7. Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25Ω
1.8. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25Ω
1.9. Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25Ω
1.10. Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25Ω
1.11. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25Ω
1.12. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25Ω
2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25Ω
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50Ω
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25Ω
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50Ω
3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50Ω
3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25Ω

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25Ω
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25Ω
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50Ω
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω
4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω
4.13 Βασικά Αγγλικά (Α1) 50Ω
4.14 Βασικά Αγγλικά (Α2 ) 50Ω
4.17 Βασικά Γερμανικά (Α1) 50Ω
4.18 Βασικά Γερμανικά (Α2) 50Ω

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25Ω
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25Ω
5.4 Διαχείριση χρόνου 25Ω
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25Ω
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25Ω
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50Ω
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25Ω

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.1 Ιστορία της Τέχνης 25Ω
6.3 Φωτογραφία 25Ω
6.7 Εργαστήρι μουσικής 50Ω

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
8.1 Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25Ω
8.2 Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες 25Ω
8.3 Εθελοντισμός: Σεισμοί 25Ω
8.9 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25Ω
8.23 Εβραϊκή Γλώσσα για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω
8.31 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25Ω
8.37 Εξαρτήσεις και πρόληψη 15Ω
8.40 Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας 25Ω
8.50 Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί 50Ω
8.56 Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10Ω

Δεν υπάρχουν σχόλια: