Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Β΄ Ναυτιλιακή Συνάντηση από τον Σύλλογο των Απανταχού ΑποικιανώνΚυκλοφόρησαν πρότινος σε καλαίσθητο τόμο από τον Σύλλογο τα πρακτικά της Β΄ Ναυτιλιακής Συνάντησης, που οργανώθηκε παλαιότερα σε συνεργασία μας με το Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Αντικείμενο της επιστημονικής συνάντησης ήταν η προσέγγιση της ναυτιλίας από πλευράς ποιότητας στη σύγχρονη εποχή. 
Είναι γνωστή η προ ετών συνεργασία του Συλλόγου μας με το παραπάνω ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με πρωταρχικό σκοπό την ανάδειξη και προβολή της ναυτιλιακής ιστορίας και ταυτότητας του νησιού μας. 
Στον τόμο περιλαμβάνονται σημαντικά επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις, καθώς επίσης στοιχεία από την προ ετών ενδιαφέρουσα πρόταση του Πανεπιστημίου Πειραιά αναφορικά με την Άνδρο. 
Ειδικότερα προσεγγίζονται θέματα συστάσεων, ασφάλειας, νηογνωμόνων, αυτοματισμών, εκπαίδευσης, προστασίας περιβάλλοντος κ.ά. 
Περιλαμβάνεται επίσης άρθρο του συμπατριώτη μας τ.Επιτρόπου Περιβάλλοντος της ΕΕ Ι.Παλαιοκρασσά  για τις επιπτώσεις εκ της παρατηρούμενης κλιματικής αλλαγής. 
Ο τόμος αφιερώνεται στη μνήμη Δημητρίου Πολέμη, Διευθυντού της Καϊρείου Βιβλιοθήκης, που ήταν ένθερμος υποστηρικτής της πρωτοβουλίας, ενώ προλογίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, με σχετικούς χαιρετισμούς συμπαράστασης από τον Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου Ι.Μαχαιρίδη, τον Δήμαρχο Ι.Γλυνό, τον Πανανδριακό Σύλλογο Ναυτικών κ.ά. Ήδη προωθείται η διανομή του τόμου, ενώ γίνονται προτάσεις για την οργάνωση της επόμενης, θέμα που συνεξετάζεται από κοινού με τους παράγοντες του Πανεπιστημίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: