Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

Ημερίδα στο Κ.Π.Ε.Κορθίου: Από το βότανο στο φαρμακευτικό προϊόν

Πρόγραμμα ημερίδας

17.00-17.30

Προσέλευση συμμετεχόντων, Εγγραφές, Χαιρετισμοί.

17.30-18.15

Ιστορικά στοιχεία Αναγνώριση φυτών με φαρμακευτικές ιδιότητες [Εισηγήτρια: Χριστίνα Τεσσερομάτη]

18.15-18.30

Διάλειμμα - Καφές

18.30-19.15

Δραστικά συστατικά των φυτών που ευθύνονται για τις φαρμακολογικές τους ιδιότητες [Εισηγήτρια: Χριστίνα Τεσσερομάτη]

Αλληλεπιδράσεις φυτικών παρασκευασμάτων και συμβατικών φαρμάκων [Εισηγήτρια: Χριστίνα Τεσσερομάτη]

19.15-19.30

Συζήτηση

19.30-21.00

Εργαστήριο Α: Παρασκευή απλών συνταγών με φυτικά παρασκευάσματα, π.χ. για καλλυντικά [Εισηγήτρια: Κότσιου Αντωνία]

Εργαστήριο Β: Υπερικόν το διάτρητο (Hypericum perforatum L - σπαθόλαδο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: