Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Η κλειστή πια Βίδα του Μιχάλη Περτέση στην Άνω Παλιόπολη


η Παλιόπολη από ψηλά

Στην περιοχή της Παλιόπολης που είναι γεμάτη λάϊνα  υπήρχαν ...
6 ελαιοτριβεία: στον Κόλυμπο του Ιάκωβου Στυλιανού, στην Κάτω Παλιόπολη μία του Κωνσταντίνου Λουκρέζη, μία του Μιχάλη Λουκρέζη και άλλη μια του Γιώργη Μουστάκα και εκτός από την βίδα του Μιχάλη Περτέση υπάρχει στον αμαξωτό η βίδα του Σταμάτη του Μπληζιώτη .
Σήμερα δεν λειτουργεί καμιά
πληροφορίες: Θοδωρής Φιλιππίδης
Φωτογραφίες: Φώτο Άνδρος


Δεν υπάρχουν σχόλια: