Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Επιμορφωτικά Προγράμματα

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.Ε.Λ.Ε), ΤΟ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
& Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ,
Καλούν όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα Επιμορφωτικά Προγράμματα με θέματα:
1) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (διάρκειας 75 ωρών)
2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (διάρκειας 25 ωρών)
3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (διάρκειας 25 ωρών)
Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής :
1) στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη, απέναντι από την Τεχνική Υπηρεσία)
2) στο ΚΕΠ του Δήμου Άνδρου
3) στο Επαρχείο Άνδρου
από 20/1/2010 έως 1/2/2010.
Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, ως εξής:
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: στο κτίριο του Παρθεναγωγείου Μεσαριάς
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : στο κτίριο του Γενικού Λυκείου Άνδρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: στο κτίριο του Γενικού Λυκείου Άνδρου.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την ημερομηνία έναρξης .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1)Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ τηλ: 2282022021
2) Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗ τηλ: 2282023700 εσωτ 4

Δεν υπάρχουν σχόλια: