Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

«Η συμβολή του Δημήτρη Πολέμη στην ιστορία της Άνδρου», 2η εκδήλωση για τον ιδρυτή της Καϊρείου Βιβλιοθήκης, Τρίτη 25 Αυγούστου 2015, στις 6:30 μ.μ.


Ο Σύλλογος Φίλων Καϊρείου Βιβλιοθήκης οργανώνει επιστημονική εκδήλωση στη μνήμη του Δημήτρη Πολέμη. 
Η εκδήλωση έχει τίτλο 
«Η συμβολή του Δημήτρη Πολέμη στην ιστορία της Άνδρου»
 και θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο της Χώρας
 την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015, στις 6:30 μ.μ. 
Ομιλητές θα είναι ο Βασίλης Καρδάσης, ο Ηλίας Κολοβός, η Μαρίνα Κουμανούδη, ο Δημήτρης Κυρτάτας, ο Γιώργος Πάλλη και η Πόπη Πολέμη.

[Το πρόγραμμα]


Η συμβολή του Δημήτρη Πολέμη στην ιστορία της Άνδρου
Άνδρος, Τρίτη 25 Αυγούστου 2015
18:30-21:00

Χαιρετισμός της Καϊρείου Βιβλιοθήκης
Δημήτρης Ι. Κυρτάτας: Ο ιστορικός της ακρίβειας και της λεπτομέρειας
Γιώργος Πάλλης: Ένας βυζαντινός ιστορικός απέναντι στα αινίγματα της βυζαντινής  Άνδρου
Μαρίνα Κουμανούδη: Γράφοντας για τη λατινική κυριαρχία στην Άνδρο. Οι
προκλήσεις της τοπικής ιστορίας
Ηλίας Κολοβός: Πότε και πώς οι Άνδριοι «επήραν το νησί της Άντρος» από τους  Τούρκους
Πόπη Πολέμη: Οι περιέργειες και οι εμμονές ενός ιστορικού
Βασίλης Καρδάσης: Από του ιστίου εις τον ατμόν. Όψεις της ανδριώτικης ναυτιλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: