Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Επισημάνσεις της "Ανδριακής Ενότητας" στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Άνδρου


ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δημοτική Παράταξη της ΑΝΔΡΟΥ

Το έργο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, όπως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του αρθρ.70 Ν.3852/10, είναι συμβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του δήμου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι και η εκπροσώπηση του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.
Από site της Άνδρου πληροφορηθήκαμε ότι η Άνδρος συμμετείχε στην έκθεση Greek Tourism Expo στην Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2014.
Η παρουσία της Άνδρου στις τουριστικές εκθέσεις, παρά τις αντιδράσεις της νυν συμπολίτευσης όταν ήταν αντιπολίτευση για τη μη σπουδαιότητα της συμμετοχής του νησιού σε εκθέσεις, θεωρούμε ότι είναι σημαντική στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεων για την προβολή του νησιού.
Όμως οφείλει η κ. Πρόεδρος της Επιτροπής να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιείται η Τουριστική Επιτροπή και να αναπτύσσει δράσεις για την τουριστική προβολή της Άνδρου και συνεπώς να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να αναδεικνύεται και η σπουδαιότητα του εγχειρήματος.Άνδρος 11 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: