Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Ημέρες αιμοδοσίας στην Άνδρο

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014
Κέντρο Υγείας Άνδρου 9:00- 13:00 και 17:00- 20:00
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014
Πολυδύναμο Ιατρείο Κορθίου
9:00- 13:00
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014
Γαύριο- Κτίριο Λυκείου
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
9:00- 13:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: