Τρίτη 13 Αυγούστου 2013

Ένταξη έργου για τις Στενιές Άνδρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη το έργο ...
«Κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Ακαθάρτων Οικισμού Στενιών Δήμου Άνδρου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, με προϋπολογισμό 777 χιλ. ευρώ.
 Το έργο που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Άνδρου, προβλέπει την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων στον οικισμό Στενιών, συνολικού μήκους 2.600 μέτρων.

 Θα ξεκινά από την περιοχή Πεντάβρυσο και μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου και μονοπατιών θα φθάνει στο φρεάτιο υποδοχής των λυμάτων με τελική κατάληξη τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Χώρας, έργο που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη με προϋπολογισμό 9,3 εκ. ευρώ και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης.
 Με τη λειτουργία τους τα έργα αναμένεται να αναβαθμίσουν τη δημόσια υγεία και να δώσουν λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης εξαιτίας της ανεξέλεγκτης και χωρίς προηγούμενη έστω και στοιχειώδη επεξεργασία διάθεσης των λυμάτων.
 Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.
http://www.santonews.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: