Σάββατο 19 Μαΐου 2012

Μια βόλτα: Χώρα - Καλιβάρι

Χώρα


Άχλα


Βόρη ,Ατένη


δρόμος Βουρκωτής- Άρνης


Ρέμματα


Άνω Γαύριο


Παλαιστού, Βαρίδι, Ζόρκος


Μπόρα στο Βαρίδι

Καλιβάρι, μπόρα στον Κάβο-ντόρο