Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση σύστασης ομάδας εργασίας για ανακύκλωση και κομποστοποίηση

Φωτιά χθες βράδυ 29-12-11    φώτο vanglouk
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Άνδρου, σε συνεργασία με μέλη της Πρωτοβουλίας ΑΠΛΑ- Ανδριακή Πρωτοβουλία για Λιγότερα Απορρίμματα-, μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καφέ Εστίασης & Διασκέδασης και ύστερα από συνάντηση την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, ήρθαν σε συμφωνία για τα εξής: ...


1. Προτείνουν τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Ανακύκλωση & Κομποστοποίηση Απορριμμάτων της Άνδρου, η οποία θα απαρτίζεται από:

τον ίδιο τον Δήμαρχο,
εκπροσώπους του δημοτικού συμβουλίου όλων των παρατάξεων,
εκπροσώπους των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου,
τυχόν εργολάβων με τους οποίους συμβάλλεται ο Δήμος για τις εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων & καθαριότητας,
μέλη της ΑΠΛΑ,
επαγγελματίες ή/και μέλη συλλόγων της Άνδρου

2. Η Ομάδα εργασίας, που θα συνεδριάζει τακτικά και ανοικτά στο ενδιαφερόμενο κοινό στο Δημαρχείο, θα έχει ως βασικό σκοπό τον σχεδιασμό και τη διαρκή βελτίωση των συστημάτων μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, κομποστοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων στην Άνδρο, θέτοντας υπόψη της Δημοτικής Αρχής αλλά και των λοιπών εμπλεκομένων, τα τυχόν προβλήματα, προτάσεις επίλυσης αλλά και νέα σχήματα προκειμένου για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων, ενημερώνοντας παράλληλα και ευαισθητοποιώντας σχετικά την κοινωνία της Άνδρου. Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα παρουσιάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Άνδρου προς έγκριση.

3. Η Ομάδα Εργασίας σε πρώτη φάση θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό ενός συνεπούς και ολοκληρωμένου συστήματος λειτουργίας κομποστοποίησης στην Άνδρο, στοχεύοντας στην αξιοποίηση του νεοαποκτηθέντος εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη της συνεδρίαση καλείται να προτείνει ιδέες προκειμένου για:

Τη διανομή και χωροθέτηση των ειδικών κάδων συλλογής οργανικών καθώς και τη λειτουργία της αποκομιδής των εν λόγω απορριμμάτων
Το σύστημα «υιοθεσίας» κάδων από επαγγελματίες και ενδιαφερόμενα νοικοκυριά, τις σχετικές υποχρεώσεις εκ μέρους και των δύο συμβαλλομένων μερών (κατάρτιση συμφωνητικού μεταξύ Δήμου & πολιτών/επαγγελματιών), καθώς και τις δυνατότητες ανταποδοτικότητας εκ μέρους του Δήμου
Την τήρηση στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης του συστήματος
Την αξιοποίηση του τελικού παραγόμενου compost
Τη δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου των πρώην Σφαγείων της Χώρας ώστε να μεταφερθεί ο δωρηθείς κομποστοποιητής κοντά στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νησιού και να αποφέρει έτσι τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου, των συμμετεχόντων φορέων αλλά και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Καλείται οιοσδήποτε φορέας μπορεί και επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά στη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας να αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dimos@andros.gr και androslessgarbage@gmail.com

Όλα τα παραπάνω θα τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμουλίου σε προσεχή συνεδρίασή του για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καφέ Εστίασης & Διασκέδασης

Δεν υπάρχουν σχόλια: