Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

Γλέντι στο Δημοτικό Σχολείο Στενιών του συλλόγου "Η Πεντάβρυση"

Φωτογραφίες: Νερτίλ Ζίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: