Τρίτη 16 Μαρτίου 2010

Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου


Αξίζει να επισκεφθείτε το νέο blog του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου στη διεύθυνση http://www.seda-andros.blogspot.com/ Θα βρείτε λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τη δραστηριότητα του συλλόγου, ειδήσεις και ζητήματα συναφή με την πυροπροστασία αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Άνδρου, καθώς και γενικότερου ενδιαφέροντος ειδήσεις για θέματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.
Το blog περιλαμβάνει μια σειρά σταθερών συνδέσεων στο πάνω μέρος της σελίδας με το ιστορικό, τους στόχους, τους άξονες δράσης και το έργο του συλλόγου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Στο δεξί μέρος της σελίδας, αναφέρονται αναλυτικά οι συμμετοχές των εθελοντών του Συλλόγου ανά έτος. Τέλος, στο κυρίως μέρος της σελίδας αναρτώνται με ημερολογιακή σειρά οι πιο πρόσφατες ειδήσεις, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ανεύρεσης όλων των σχετικών αναρτήσεων ανά θέμα με βάση την κωδικοποίηση κάθε ανάρτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: