Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Προγράμματα δια βίου μάθησης στην ΆνδροΕνημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου θέτουν σε λειτουργία, τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης.
Η λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. είναι σημαντική για τις τοπικές κοινωνίες καθώς ενθαρρύνει τα άτομα στη διάρκεια της ζωής τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας κοινωνίας και οικονομίας που συνεχώς μεταβάλλεται.
  Είναι δηλαδή η εμπλοκή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εμπειρία της καθημερινότητας.
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες κάθε εθνικής προέλευσης και μόρφωσης.

 Οι χώροι εκπαίδευσης θα είναι οι εξής:
 Για την Δημοτική Ενότητα Άνδρου: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
 Για τη Δημοτική Ενότητα Κορθίου : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΘΙΟΥ
 Για την Δημοτικη Ενότητα Υδρούσας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ή ΜΠΑΤΣΙΟΥ Τα θεματικά πεδία που θα μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι (μέχρι 2)είναι τα εξής :

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω
 1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω
 1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω

 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
2.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω
 2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25Ω
 2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25Ω
 2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω

 3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω
 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω
 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50Ω

 4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω
 4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω
 4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
 5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω 5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω

 6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
 6.1 Ιστορία της Τέχνης 25Ω
 6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω
 6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50Ω
6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25Ω

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (Υποχρεωτική Επιλογή)
 7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω

 Αρμόδιος επικοινωνίας: Κορκοδείλου Μαργαρίτα , 6974906596
 Γραφείο Ειδικών Συνεργατών:
 Τα κατά τόπους ΚΕΠ Τηλέφωνα επικοινωνίας:
 1. ΚΕΠ ΑΝΔΡΟΥ, 2282360220-1, 2282360206
 2. ΚΕΠ ΚΟΡΘΙΟΥ ,2282360320, 2282360322, 2282360326
 3. ΚΕΠ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, 2282041848
 Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τα κατά τόπους ΚΕΠ, και εκεί θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ,συμπληρωμένες , από 18 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2013 , στις διευθύνσεις :
 1. d.androu@kep.gov.gr
 2. d.korthiou@kep.gov.gr
 3. d.ydrousas@kep.gov.gr

 -- Σύλλογος Ν.Ε.Ο.Ι Άνδρου 
http://neoiandrou.blogspot.gr/ www.facebook.com/
Σύλλογος-ΝΕΟΙ-Άνδρου https://twitter.com/sullogosneoi

Δεν υπάρχουν σχόλια: