Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

Επιμελητήριο Κυκλάδων:4 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επίσημη προκήρυξη των  τεσσάρων νέων δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-20 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020».
Παρακαλούμε μεταβείτε μέσω των συνδέσμων, στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, όπου μπορείτε να βρείτε τις επίσημες προκηρύξεις, με αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις.

1. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
http://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1063&articleid=40336

2. «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
http://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1063&articleid=40334

3. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
http://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1063&articleid=40333

4. «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
http://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1063&articleid=40332

________________________________________
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με ένα από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: