Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Τα μέχρι στιγμής Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Άνδρου
Στο πλαίσιο του Kέντρου Δια βίου μάθησης του Δήμου Άνδρου, πραγματοποιείται το πρόγραμμα "Αγροτικής Επιχειρηματικότητας - Marketing Αγροτικών Προϊόντων".
 Τα σεμινάρια συνολικής διάρκειας 25 ωρών πραγματοποιούνται
κάθε Δευτέρα 17:00-19:30 στο Δημοτικό Σχολείο της Χώρας,
 κάθε Τετάρτη 17:00-19:30 στο Δημοτικό Σχολείο του Κορθίου
 και κάθε Παρασκευή 17:00- 19:30 στο Δημοτικό Σχολείο του Μπατσίου.
Πληροφορίες: Κέντρο δια βίου μάθησης Δήμου Άνδρου (6947551969).

Ξεκινά την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα "Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα".
Τα σεμινάρια συνολικής διάρκειας 50 ωρών θα πραγματοποιείται
κάθε Τρίτη17:00-19:30 στο Δημοτικό Σχολείο της Χώρας.
 Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Κέντρο δια βίου μάθησης Δήμου Άνδρου- 694755196.
 Λόγω έλλειψης υπευθύνου εκπαίδευσης , δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα υπόλοιπα τμήματα. Το ΙΝ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ έχει προκηρύξει τη βθέση εκ νέου .
Όποιος πτυχιούχος ενδιαφέρεται μπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα http://www.inedivim.gr/index.php/anakoinoseis/404-2013-12-03-12-23-46.

Δεν υπάρχουν σχόλια: