Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Οι γιατροί του κόσμου στην Άνδρο


Στα πλαίσια του Προγράμματος " Υγεία για όλους", οι"Γιατροί του Κόσμου"
 θα πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές και διαγνωστικές εξετάσεις στην ´Ανδρο, 
από 29 Απριλίου έως 1 Μαϊου 2013, 
σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, στις παρακάτω υπηρεσίες:

 . Γυναικολογική εξέταση (Ψηλάφηση μαστού, τεστ ΠΑΠ) 
. Οφθαλμολογικό διαγνωστικό έλεγχο
 . Παιδιατρικό διαγνωστικό έλεγχο 
. Δερματολογικό έλεγχο 
 Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
 Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 στην Χώρα ´Ανδρου (Κέντρου Υγείας) (9.30-14.30)
 Τρίτη 30 Απριλίου 2013 στο Κόρθι ( Περιφ. Ιατρείο Κορθίου) (9.30-14.30)
 Τετάρτη 1 Μαίου 2013 στο Μπατσί ( Περιφ. Ιατρείο Μπατσίου) (9.30-14.30) 
 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς ραντεβού και κατά σειρά προτεραιότητας προσέλευσης. 
 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ´Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: