Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Εγγραφές στην Επαγγελματική Σχολή Κορθίου (ΕΠΑ.Σ. ΚΟΡΘΙΟΥ)

Στο σχολικό Συγκρότημα "Μουστακείου"
Δωρεάν φοίτηση * Διάρκεια σπουδών 2 έτη * Ώρες λειτουργίας 08:15 – 12:15 * 25ώρες/εβδομάδα
Αποκτήστε Πτυχίο εκπαιδευόμενοι στις σχολικές εγκαταστάσεις και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια στο Σχολικό Συγκρότημα του « Μουστακείου» στην Πίσω Μεριά Κορθίου, με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτικών και εξασφαλίστε μια θέση στην αγορά εργασίας.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν :

α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, ΤΕΕ, ΤΕΛ
β) Όσοι προάγονται ή έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων, ή Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου ΤΕΕ
δ) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
ε) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :
1. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης
2. Αμαξωμάτων
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
4. Κτιριακών Έργων
5. Κομμωτικής Τέχνης
Οι απόφοιτοι των Δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών λαμβάνουν Κρατικό Πτυχίο επιπέδου 3 και έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Πληροφορίες για εγγραφές & δημιουργία Τμημάτων
στα Τηλέφωνα 22820 62060 ή 2282062260
από 22/06/2012 έως 11/09/2012 ώρες 9:00-13.00
(εκτός από Ιούλιο και Αύγουστο κάθε Πέμπτη από 9.00-12.00)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: