Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Χωροταξικό και ανάπτυξη της Άνδρου - Μία διαφορετική προσέγγιση, του Γιάννη Δ. Φακή
Διατυπώνοντας  κάποιες πρώτες απόψεις   μετά την εποικοδομητική  συζήτηση που έγινε  στις  24 Νοεμβρίου  για το νέο χωροταξικό  και μαζί με  δημότες  της νήσου Τήνου , διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος  επιλογής των έργων , στα δύο νησιά , υποδομής που επιλέχθηκαν έως και σήμερα   ,   [ βιολογικοί καθαρισμοί  , σκουπίδια , λιμνοδεξαμενές  ,… ]  , έγιναν με μόνον τα εξής   κριτήρια:
Καθαρό περιβάλλον
Εάν δεν γίνει το έργο θα χαθούν τα χρήματα από την Ε.Ε.
Κατασκευή πολύ μεγαλύτερου έργου παρά τις πραγματικές ανάγκες
Τα ανωτέρω κριτήρια    είχαν τα εξής καταστρεπτικά αποτελέσματα .
1. Υπερδιόγκωση  του έργου  σε κατασκευή πολύ μεγαλύτερη από ότι  χρειάζεται ο τόπος , γιατί τα χρήματα υπάρχουν .
2. Υπερκοστολόγιση της οικονομικής τιμής του έργου   , λόγω μεγαλύτερου έργου   [ την οποία πληρώνουμε εμείς πλέον ] .
3. Το λειτουργικό κόστος του έργου , [ ιδιαίτερο λόγω πολύ μεγαλύτερου έργου κατασκευής ]  , που είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε εμείς οι δημότες και όχι η Ε.Ε.
Το τελευταίο είναι  και το κυριότερο γιατί στην κρίση την οποία ζούμε και η οποία  θα μας αλλάξει τον τρόπο  της ζωής μας θα μας αναγκάσει εκ των πραγμάτων να μην διατηρήσουμε τα έργα αυτά στη σωστή λειτουργία για την οποία επιλέχτηκαν να κατασκευαστούν .
Για παράδειγμα ,υπάρχει νομός στην Ελλάδα που έχει κατασκευάσει  6 βιολογικούς καθαρισμούς που υπολειτουργούν και οι 6 λόγω οικονομικού λειτουργικού κόστους .
Όσον αφορά την  Άνδρο  ,  κατασκευάζεται αυτή την στιγμή  ο Βιολογικός καθαρισμός στη Χώρα , οι αγωγοί μεταφοράς αποβλήτων και  τα 9 αντλιοστάσια . Ένα έργο πολύ  ζωτικής σημασίας για το νησί αλλά  πάρα πολύ μεγαλύτερο και μελλοντικά ακόμη  από το ότι χρειάζεται . Αυτό ξεχωριστά από το μεγάλο κοστολόγιο του έργου  ,  θα έχει ένα τεράστιο  κοστολόγιο λειτουργίας και ενέργειας , το οποίο δυστυχώς δεν έχει ειπωθεί  ποτέ ,  [ σοβαρότατο  λάθος των εκάστοτε αρχών  προς τους δημότες ] ,  και φοβάμαι ότι θα έχει και αυτό τη μη σωστή του λειτουργία  λόγω μεγάλου λειτουργικού και ενεργειακού κόστους .

Ελπίζω ότι υπάρχει κάποιος χρόνος ακόμη επειδή δεν έχει παραδοθεί το έργο να γίνουν κάποια πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση .
Από τα ανωτέρω θεωρείται επιβεβλημένο  ο σχεδιασμός του νέου  χωροταξικού να πρέπει να γίνει με τελείως  διαφορετικά κριτήρια   λόγω της νέας οικονομικής  κατάστασης που θα βιώνει πλέον η Ελλάδα και ιδιαίτερα  το Ελληνικό δημόσιο .
Πλέον πρέπει να κατανοηθεί από όλους μας  και ιδιαίτερα από τις  αρχές του Δήμου  η οποία  θα πρέπει να ενημερώσει και τους δημότες της  ότι   το νησί μας πρέπει να μπει σε ένα διαφορετικό  τρόπο επίλυσης  των προβλημάτων του αλλά και σε ένα διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης από ότι υπήρχε μέχρι  σήμερα .
Θα σας αναλύσω όσο πιο περιληπτικά μπορώ .
Συγκρίνοντας τον Δήμο της Άνδρου με άλλους δήμους  και κατόπιν μιας μελέτης την οποία έχω κάνει παρατηρούμε  ότι ο Δήμος τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία  χρόνια είναι ένας συντηρητικός  Δήμος  με λίγα κατά βάση λειτουργικά έξοδα  και έξοδα  ηλεκτρικής ενέργειας  .  Επειδή μάλιστα  η Άνδρος δεν έχει μεγάλη τουριστική περίοδο σε  κίνηση , οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι πολύ μεγάλες .
Αυτό μέχρι τώρα  είχε δύο σημεία που πρέπει να ειπωθούν .
Το κακό σημείο είναι ότι η Άνδρος δεν είχε παραγωγική  και τουριστική ανάπτυξη και για αυτόν τον λόγο  παρέμεινε  πίσω συγκρινόμενη με τα άλλα νησιά , αλλά και ακόμη τις επιβαρύνσεις στα  δημοτικά τέλη τις επωμίζεται ο δημότης , και για αυτό είναι αρκετά υψηλές .
Το καλό σημείο σε  εισαγωγικά βέβαια είναι ότι στην  κρίση που βρισκόμαστε σήμερα  ο Δήμος Άνδρου  είναι από τους λιγότερο χρεωμένους δήμους στην  Ελληνική επικράτεια και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσει σωστά ο τρόπος ανάπτυξης του νησιού .
Σε αυτό το σημείο  θα  ήθελα να σημειώσω  την υπέρογκη επιβάρυνση που θα έχουν οι δημότες  με τα έργα υποδομής που θα μπουν σε λειτουργία  , [ βιολογικός καθαρισμός Χώρας  με τα 9 αντλιοστάσια  ,  σκουπίδια ,  … ] , που θα εκτινάξουν τα έξοδα του δήμου σε σημείο που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά .

Παρεμπιπτόντως   κανείς δεν γνωρίζει  και δεν έχει ενημερωθεί ο δημότης ο οποίος θα πληρώνει πλέον τον λογαριασμό  , τα έργα αυτά τι λειτουργικά έξοδα έχουν .
Το  ίδιο δυστυχώς       θα συμβεί και με τα  σκουπίδια  . Κανείς  δεν ασχολείται  με τα λειτουργικά έξοδα   της  χωματερής  ή  χυτά  ή χυτή  ή καύσης  ή ότι άλλο ήθελε προκύψει. Φανταστείτε αν αποφασιστεί η τοποθέτηση να γίνει στη μία άκρη του νησιού , κανείς δεν έχει υπολογίσει το κόστος μεταφοράς  και γενικά των εξόδων .
Από τα ανωτέρω  θεωρείται επιβεβλημένο πλέον τα έργα υποδομής τα οποία έχουν τεράστια λειτουργικά έξοδα  και είναι σε εξέλιξη  , να τα δουν ξανά  και να παραδοθούν με χαμηλό λειτουργικό  έξοδο και ενεργειακά αυτόνομο , έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί άλλο ο δημότης .
Με τον σχεδιασμό του νέου χωροταξικού μας δίδεται η ευκαιρία το να δημιουργήσουμε  ένα νησί όσο μπορούμε ενεργειακά αυτόνομο , που θα δώσει τη θέση του στην ανάπτυξη .
Και τι εννοώ ενεργειακά αυτόνομο . Προφανώς  όχι να γεμίσουμε την Άνδρο με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταικά  ,  αλλά  σε κάποια σημεία που θα επιλεγούν από ειδικούς και τον τοπικό πληθυσμό  , θα επιφέρουν  ενέργεια για το όφελος μόνον των δημοτών  και των επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν στο νησί στην παραγωγή .
Επίσης με το νέο χωροταξικό να υποχρεούται ο κάθε επενδυτής  την επιχείρησή του να την κάνει ενεργειακά και περιβαλλοντικά αυτόνομη  και λαμβάνοντας ένα είδος επιδότησης από τον δήμο  , π.χ.  [ αφαίρεση δημοτικών τελών ,… ] .  Το ίδιο να ισχύει και για τις  νέες κατοικίες που θα κατασκευάζονται  να λαμβάνουν ανάλογα με το ποσοστό  αυτονομίας  .
Φανταστείτε  λοιπόν ξεκινώντας  από τώρα  , μετά από μία  δεκαετία  ,  με τα έξυπνα κίνητρα  που μπορούν να δοθούν στους δημότες  , αλλά  κάνοντας το δήμο ενεργειακά και περιβαλλοντικά  αυτάρκη θα μπορεί  να προσελκύσει   επενδυτές  οι οποίοι  θα έχουν  άμεσα κέρδη  προσφέροντάς τους ενέργεια σε πολύ χαμηλότερο κόστος από ότι δίδεται σήμερα .
Είναι επιβεβλημένο πλέον  να δούμε όλοι μας με ένα διαφορετικό μάτι  τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης του νησιού μας για ένα καλύτερο αύριο .
Ευελπιστώ  στην κρίση που περνάμε να είμαστε το πρώτο νησί έστω για μία φορά που θα εκμεταλλευτεί  τις δυνατότητες που παρουσιάζονται με τους έξυπνους τρόπους που υπάρχουν στην εξοικονόμηση ενέργειας  ,και θα δώσει ένα διαφορετικό τρόπο με πραγματικό  μέλλον για το νησί  .
Προσδοκώ  το επαρχείο και ο δήμος να  μπουν σε μία τελείως διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων από αυτή που ίσχυε μέχρι σήμερα .
Ευχαριστώ 
                                                                    
                                                                  Ι.  Δ.  ΦΑΚΗΣ                                                                              
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος   [ M.Sc.,B.Sc.]
 


5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Φακή εγώ δεν έχω τα διπλώματα σας,τα οποία όμως,συγχωρέστε με αν κάνω λάθος δεν έχουν σχέση με το χωροταξικό του νησιού.Μιλάτε ότι θα πρέπει να στραφούμε σε πηγές ενέργειας και το πάτε γύρω-γύρω για τις ανεμογεννήτριες αν δεν κάνω λάθος.Σαν άσχετος που είμαι τι θα προσφέρουν στο νησί;;σε κάποιους που κάνουν σαν τρελοί για να κονομήσουν ,επενδυτές τους λέμε,ναι θα προσφέρουν,ενώ ξέρετε ότι αυτό είναι ένα θέμα που κάνει τζιζ για τους Ανδριώτες,βγάζουν σπυράκια όταν ακούσουν για ανεμογεννήτριες.Έχετε μήπως διαφορετική πληροφόρηση;;για να μας ενημερώσετε παρακαλώ.Εκείνο που λέτε για την μεταφορά των σκουπιδιών δεν το κατάλαβα τι εννοείτε ;;οι σκουπιδιάρες θα θέλουν πολύ πετρέλαιο;;Όσο για το θέμα των φωτοβολταικών στα καινούργια σπίτια,για ρωτήστε και την πολεοδομία που κάποιοι κάποτε,κάνοντας την ''μούρλια'' τους,εισηγήθηκαν σε ευήκοα ώτα,περνώντας τα σε σχετικό ΦΕΚ τον χαρακτηρισμό σχεδόν όλων των χωριών της Άνδρου''παραδοσιακούς οικισμούς''.Σιγά να μην επιτρέπεται κάτι τέτοιο σε σπίτια σε παραδοσιακούς οικισμούς.Χωροταξικό Άνδρου νέος ήμουν και γέρασα,κάποιοι θα προσπαθήσουν να βολέψουν τα συμφέροντα κάποιων έτσι νομίζω....δυστυχώς.

Ανώνυμος είπε...

Οι απόψεις του Γιάννη του Φακή έχουν επιστημονικό χαρακτήρα και επομένως είναι άδικο-ανέντιμο να αφήνονται από τον ανώνυμο σχολιαστή, υπαινιγμοί για δήθεν εξυπηρέτηση άνομων συμφερόντων σε σχέση με την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο νησί μας.

Ανώνυμος είπε...

Όπως διάβασα τα παραπάνω στο δήμο της άνδρου πάνε όλα πολύ καλά Το λοιπόν γιατί δεν αφήνομαι σε αυτούς που υν τι Πρέπει να Κάνουν για το καλό του νησιού μας Και να τους βοηθήσουμε όχι να τους πηγαίνουμε κόντρα Και όπως βλέπω ο τουρισμός θα είνα Μεγάλος Εφέτος Το λοιπόν υπομονή και το καράβι είναι σε καλή πορεία με καλό καπετάνιο και πλήρωμα θζny

Ανώνυμος είπε...

Αν δεν μάθομε να σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο, εδώ στην Άνδρο και ποτέ δεν θα καταφέρομε τίποτα. Όταν κάποιος γράφει επωνύμως τον σεβόμαστε. Κάθε άποψη είναι σεβαστή. Όχι να ρίχνουμε λάσπη , γράφοντας μάλιστα ότι ένας μηχανολόγος είναι άσχετος με το χωροταξικό.
Άλλωστε με το Χωροταξικό όλοι είναι σχετικοί. Και οι αγρότες και οι βιοτέχνες και κάθε πολίτης. Τον καθέναν αφορά το θέμα. Ούτε οι ανεμογεννήτριες είναι ταμπού. Κι εγώ δεν τις θέλω, δεν θέλω χιλιάδες κυβικά τσιμέντα στα βουνά μας αλλά κάθε γνώμη είναι σεβαστή - πρωτίστως αυτό.
Συζήτηση χρειαζόμαστε, ανταλλαγή απόψεων, να ακούσει ο ένας τον άλλον. ΧΔΑ

Ανώνυμος είπε...

Γεια σας ευαίσθητοι πατριώτες.Από που βγάλατε το συμπέρασμα ότι εγώ υπονόησα κάτι για τον Κο Φακή που μου είναι και παντελώς άγνωστος.Και επαναλαμβάνω την ερώτηση που έβαλα ο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος ,σαν επιστήμη,έχει σχέση με την χωροταξία;;ας απαντήσει ο κύριος που μιλάει για τον επιστημονικό χαρακτήρα των απόψεων του Κ Φακή.Τώρα για το θέμα των ανεμογεννητριών γιατί επανερχόμαστε σ ένα θέμα που βγάζει σπίθες;;;;ας μου πει ο υπερασπιστής των απόψεων του Κου Φακή,παρακαλώ πολύ.Και τέλος δεν είδα κανένα να μιλήσει για τον χωρίς νόημα χαρακτηρισμό σχεδόν όλων των χωριών της Άνδρου σαν παραδοσιακών οικισμών και για τολμήστε να βάλετε στην ταράτσα σας στον παραδοσιακό οικισμό φωτοβολταικά,άντε ντε εδώ σας έχω όλους με τις επιστημονικές απόψεις να δω τι μπορείτε να κάνετε. Και βέβαια δεν εννοώ ότι δεν θα πρέπει να προστατευθούν ορισμένα πράγματα,αλλά το θυμηθήκαμε τώρα που ο κάθε ένας έχει κάνει ότι αυθαιρεσία μπορεί να φανταστεί κανείς,αρχής γενομένης από την πονεμένη ιστορία της απαγόρευσης αντικατάστασης των ξύλινων κουφωμάτων με τα σύγχρονα παντός είδους και χρωμάτων και τέλειας απομίμησης αλουμινίων......Προτάσεις επ αυτών και αφήστε της γεννήτριες......