Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

Ανακοινώσεις Δήμου Άνδρου

Για τις ζημιές από την πυρκαγιά
Καλούνται όσοι έχουν υποστεί υλικές ζημιές από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του τέως Δήμου Κορθίου την 19-8-2012, όπως προσέλθουν στα γραφεία του ΔήμουΑνδρου (Χώρα) ή της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου (Ορμος Κορθίου), προκειμένου να
λάβουν γνώση των στοιχείων της ασφαλιστικής εταιρείας του υπεύθυνου της πυρκαγιάς, η οποία αποδέχθηκε οτι τον καλύπτει ασφαλιστικά για την αστική του ευθύνη, ώστε να απευθυνθούν σ” αυτήν για την αποζημίωσή τους.

Για ρυθμίσεις εξόφλησης οφειλών
Σας γνωστοποιούμε, ότι με την ΚΥΑ 20124/8-6-2012 (ΦΕΚ 1828/8-6-2012 τΒ) παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων (μέχρι 29/2/2012) βεβαιωμένων οφειλών με τους παρακάτω ευνοϊκούς τρόπους:
Α περ) Εφάπαξ με 100 % απαλλαγή των προσαυξήσεων
Β περ) 2-12 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 90% των προσαυξήσεων
Γ περ) 13-24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 75% των προσαυξήσεων
Δ περ) Για πάνω από 24 δόσεις με τη διαδικασία του εδ. Β της παρ 3 της παραπάνω ΚΥΑ

Για την υπαγωγή σας στη ρύθμιση και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στους Δημοτικούς μας Εισπράκτορες. Τα σημεία εξυπηρέτησής σας είναι:
Α) Χώρα Άνδρου (Κ. Κωνσταντής τηλ:2282360225)
Β) Γαύριο ( Γ. Στυλιανού τηλ: 2282360117)
Γ) Μπατσί (Ε. Τζουάνου τηλ: 2282041343)
Δ) Κόρθι (Α. Μπακέλα τηλ: 2282360322)
Από τον Δήμο Άνδρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: