Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Auτοτεχνική Άνδρου,ένα νέο σωματείο

Με την υπ΄ αριθμ. 39 ΕΜ/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου εγκρίθηκε το καταστατικό και αναγνωρίσθηκε το μη κερδοσκοπικό σωματείο Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Φανοποιών & Βουλκανιζατέρ Ελαστικών Άνδρου με την επωνυμία «ΑUTO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ», με σκοπό  την διαφύλαξη και την προαγωγή των εργασιακών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων του κλάδου, όπως και την καλλιέργεια  αδερφοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της , τέλος την σύσταση μετοχικού αλληλοβοηθητικού κεφαλαίου για παροχή έκτακτης βοήθειας σε έχοντα ανάγκη μέλη του.
Και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του νέου σωματείου αποτελούν οι :
Αργυρώ Ζώζουλα -Λαμπριάδου  ,Πρόεδρος
Γεώργιος Τριδήμας, Γραμματέας
Μαρία Ψαρρού, Ταμίας,
Παντελής Λαμπριάδης ,μέλος
Νίκος Κιαγιάς , μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: