Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

«Θεόφιλος Καΐρης: Αναψηλαφώντας το βίο του και ξαναδιαβάζοντας το έργο του».

Η Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων,  με χορηγό το Ίδρυμα Δημητρίου & Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου, διοργανώνει συμπόσιο για το μεγάλο φιλόσοφο και στοχαστή της Άνδρου, Θεόφιλο Καΐρη στις 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2011 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου της Χώρας Άνδρου με τίτλο: «Θεόφιλος Καΐρης: Αναψηλαφώντας το βίο του και ξαναδιαβάζοντας το έργο του».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011,
ώρα 17:30:
Υποδοχή συνέδρων
18:00-18:30:  Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί.
Πρόεδρος απογευματινής Συνεδρίας: Ιωάννης Καράς- Γιώργος Βλαχάκης
18:30-19:00:
Ιωάννης Καράς, Ομότ. Δ/ντής ερευνών Ε.Ι.Ε.
: Η επιστημονική σκέψη του Θεόφιλου Καΐρη Ιστορικός της επιστήμης , και η νεοελληνική Αναγέννηση.
19:00-19:30:
Βασίλειος Κύρκος, Ομότ. Καθηγ. Φιλοσοφίας:
        Η ανάσχεση των ιδεών του Διαφωτισμού και η περίπτωση του Θεόφιλου Καΐρη.
19:30-20:00:
Παναγιώτης Τσολιάς, Υποψ. Δρ. Φιλοσοφίας :
    Χ. Παμπλέκης - Θεόφιλος Καΐρης -  Παναγιώτης Σοφιανόπουλος: Οι θεμελιωτές της νεωτερικότητας στην Ελλάδα.
20:00-20:30:
Νικήτας Συνιάσογλου, Δρ. Φιλοσοφίας :
Ριζοσπαστικός Διαφωτισμός και Κοινωνικός  Ριζοσπαστισμός. Αναθεωρώντας τη σχέση Θεόφιλου Καΐρη και Παναγιώτη Σοφιανόπουλου.
20:30-21:00 : Συζήτηση

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011,  
ώρα 17:30    Α Συνεδρία
Πρόεδρος: Κώστας Πέτσιος- Ελένη Καραμπατζάκη
17:30-18:50 :
Ιωάννης Δελλής, Καθηγ. Φιλοσοφίας :
Η μεταθανάτια Πατρινή έκδοση των φιλοσοφικών παραδόσεων του Θεόφιλου Καΐρη.
18:50-18:10 :
Αθανάσιος Φωτόπουλος,Επικ. Καθηγ. Νεότερης Ελληνικής  Ιστορίας:
 Πτυχές της ζωής του Θεόφιλου Καΐρη
18:10-18:40 :
Νικόλαος Τόμπρος, Δρ. Φιλοσοφίας      :
  Οι παιδαγωγικές επιλογές του Θεόφιλου  Καΐρη στο Ορφανοτροφείο της Άνδρου :
Απόστολος Καπρούλιας, Δρ. Φιλοσοφίας      :
κοινωνικές , πολιτικές , ιστορικές συγκείμενες – πλατωνικές προκείμενες .
18:40-19:00:
Κωνσταντίνος Δημουλάς, Φιλόλογος – Νομοπολιτικός - Θεολόγος - Ψυχολόγος :
 Ο Θεόφιλος Καΐρης στο νου και στην καρδιά   του Θεόκλητου Φαρμακίδη.

19:30 Β΄ Συνεδρία
19:30-19:50:
Ελένη Καραμπατζάκη, Αναπλ. Καθηγ. Φιλοσοφίας :
Το αρχαίο ελληνικό υπόβαθρο της καϊρικής θεοσέβειας – Μερικές διαπιστώσεις.
19:50-20:10:
Ηλίας Τεμπέλης,  Επικ. Καθηγ. Σχολής Ναυτικών Δοκίμων     :
    «Η προς το απειροτέλειον αύτη απεριόριστος  φορά»: Η θεωρία του Θεόφιλου Καΐρη για την   απειροτατική δύναμη της ανθρώπινης ψυχής.
20:10-20:30:
Γρηγόριος Καραφύλλης, Καθηγ. Φιλοσοφίας :
 Γνωσιοθεωρητικά ζητήματα στο έργο του  Θεόφιλου Καΐρη.
20:30-21:00: Συζήτηση

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011,
Πρόεδρος καθηγητής  Ιωάννης Δελλής - Δρ  Νικήτας Συνιάσογλου
 ώρα 10:00- 10:30
Χαρίτων Καρανάσιος, Δρ. Φιλοσοφίας   :
   Συμβολή στην έρευνα των χειρογράφων  και των έργων του Θεόφιλου Καΐρη.
 10:30- 10:50
Κώστας Πέτσιος, Αναπλ. Καθηγ. Φιλοσοφίας :
    Οι περί φύσεως αντιλήψεις του Θεόφιλου   Καΐρη.
10:50-11:10
Γεώργιος Βλαχάκης, Δρ. Φιλοσοφίας   :
   Ξαναδιαβάζοντας τη Φυσική του Θεόφιλου  Καΐρη. Ριζοσπαστικές ιδέες και φιλοσοφικά θεμέλια μιας ενιαίας θεωρείας για την περιγραφή της φυσικής πραγματικότητας .
11:10-11:50
Βασίλειος Παππάς, Φυσικός:
Το πείραμα, όπως παρουσιάζεται στη χειρόγραφη Φυσική του Θεόφιλου Καΐρη (από τη φιλοσοφική προσέγγιση στην πειραματική επαλήθευση).
11:50-12:10
Χρήστος Ξενάκης, Δρ. Φυσικός :
Συνάφειες και αποκλίσεις των θεωριών του «πανταχηκινήτου» και του ένυλου, στο πλαίσιο μιας μηχανιστικής ερμηνείας των φαινομένων της φύσεως.
12:15- 13:00
Συζήτηση-προτάσεις πορίσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: