Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Επίσκεψη στο τυπογραφείο "Ο Καραουλάνης"

Ο τελευταίος τυπογράφος Αντώνης Πόλέμης σας περιμένει για μία επίσκεψη στο παλιό ιστορικό τυπογραφείο της Άνδρου κάθε Σάββατο 10:30- 12:30 ή με ραντεβού που θα κλείσετε με τον ίδιο στο τηλέφωνο 22820-22614. Θα σας δείξει τον τρόπο που γίνονταν παλιά η εκτύπωση σε χαρτί και θα μπορέσετε να δείτε στο αρχείο του εκτυπωτικές εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τυπογραφείου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: