Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης

Ο Δήμος Άνδρου, ο Δήμος Υδρούσας, ο Δήμος Κορθίου και το Επαρχείο Άνδρου σε συνεργασία με την Τράπεζα EFG Eurobank και την εταιρία ‘ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.’, διοργανώνουν την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 20:00, στο Δημοτικό Θέατρο Χώρας Άνδρου, ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης δημοτών και επιχειρήσεων, με θέμα:
                    ‘Ο Δήμος στην εποχή της Πράσινης Ανάπτυξης’
 Κύριο θέμα της εκδήλωσης θα αποτελέσουν οι τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης ιδιωτών και επιχειρήσεων για επενδύσεις προς την κατεύθυνση της ενεργειακής οικονομίας και της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις οικίες τους και στις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις. Αναφορά θα γίνει επιπλέον σε «Ειδικά προγράμματα Πράσινης Ανάπτυξης και εξοικονόμησης Ενέργειας» με εισηγητές τους κ.κ. Χαράλαμπο Πανταζόπουλο, στελέχος της EUROBANK EFG καθώς και τον κ. Νίκο Φαφούτη, υπεύθυνο του τομέα ενέργειας της ‘ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.’.

Δεν υπάρχουν σχόλια: