Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

Στον Άγιο Δημήτριο στη Κατάκοιλο μια αυλή πατροπαράδοτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: