Κυριακή 15 Μαρτίου 2009

Για πιο εύκολα, βρείτε τις ομοιότητες

(Φωτογραφία από αρχείο Ι. Βενετίκη)
(Φωτογραφία του vanglouk)

Δεν υπάρχουν σχόλια: